مشاور امـلاک آشـیانه

آدرس : شیراز - شهرک شهید مطهری - خیابان راستان - شماره تماس : 09129170293 - 38356373-071

فروش مغازه

فروشی
نـوع : تجاری

جهت هر گونه شغلی……. بفروش می رسد .ضمنناًکلیه مخارج رضایت […]

جزییات بیشتر
1 متر مربع 2 سرویس بهداشتی 1 پارکینگ